excl. BTW incl. BTW

Freetech-Equipment biedt 3 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die gefabriceerd en verkocht zijn door Freetech-Equipment.

Dit ongeacht of de machine particulier of professioneel gebruikt wordt.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om nog 1 of 2 jaar extra garantie bij te kopen. Dit kan eenvoudig tijdens het bestelproces.

 

Treedt er een storing op in uw toestel, neem dan eerst even contact met ons op. Vaak is het probleem met technische ondersteuning op te lossen.

Lukt dit niet dan dient het toestel naar ons opgestuurd of binnengebracht te worden. Graag een kopie van de factuur bijvoegen.

           

Het pakket dient verzonden te worden naar onderstaand adres:

 

Freetech Equipment

Stenenkamerseweg 49

3882NG Putten

Nederland

+31641508565

(Zorg ervoor dat je een verzendbewijs ontvangt.)

 

Wij zorgen er dan voor dat de machine zo snel mogelijk weer, goed functionerend, terugbezorgd wordt.

 

Uiteraard vallen niet alle reparaties binnen onze garantievoorwaarden (zie garantiebeperkingen).

Is de garantieperiode verstreken of valt de schade niet binnen de garantie, dan lossen we het probleem ook graag voor je op. 
Neem dan even contact met ons op, zodat we op de hoogte zijn van het defect aan het toestel.

Nadat we de machine ontvangen hebben zal er snel een diagnose worden gemaakt, samen met een reparatievoorstel. Na akkoord zullen we de reparatie uitvoeren en het toestel terugsturen. Bij het niet laten uitvoeren van de herstelling zullen de reeds gemaakte diagnosekosten wel in rekening gebracht worden.

Uitgesloten van garantie zijn:

Toortsen, klemmen en verbruiksartikelen.

 

De defecte onderdelen die onder garantie vervangen zijn, worden eigendom van Global Industries. Op vervangen onderdelen is 1 jaar garantie van toepassing.

Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd worden door ons of een door ons erkend bedrijf.

Vervoers- en verzekeringskosten komen voor rekening van de koper.

De garantie gaat in op de dag van aankoop.

Op (mondelinge) overeenkomsten, welke niet in de garantievoorwaarden zijn vermeld, kan geen aanspraak gemaakt worden.

 

Garantiebeperkingen:

Er wordt geen garantie verleend op defecten welke het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik, natuurlijke slijtage, het niet opvolgen van de bedieningsinstructies, ongeschikte primaire voeding, verkeerde gasdruk, storingen of defecten in de primaire voeding, vervoers- of opslagschade, opzettelijk aangebrachte schade, schade voortvloeiend uit ondeskundige behandeling en schade als gevolg van natuurverschijnselen.

(In)directe kosten (zoals reis- en vervoerskosten, werkuren, overnachtingskosten etc.) welke nodig zijn voor de reparatie vallen niet onder de garantie. Ook lastoortsen en hun onderdelen, aandrijfrollen en doorvoerpijpjes van de draadaanvoer-units vallen niet onder de garantie.

Een defect veroorzaakt door een fout van de gebruiker valt niet onder de garantie. De garantie vervalt indien de koper aanpassingen aan de machine verricht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de machine, indien reparatie door niet door ons of een door ons erkend bedrijf zijn uitgevoerd.

 

Reclamaties :

Ontvangen goederen dienen onmiddellijk op zichtbare transportschade gecontroleerd te worden en dient per ommegaande gemeld te worden, evenals reclamaties omtrent manco leveringen.